New City Jsc – Commercial Kitchen Equipment

VP & Xưởng inox: Tương Chúc, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 04

Mobile: 0981.806.999

Email: phung.newcity@gmail