NEW CITY JSC là Công ty được thành lập năm 2006, hoạt động chủ yếu về:

Tư vấn, thiết kế, sản xuất, cung cấp, lắp đặt thiết bị bếp nhà hàng, bếp công nghiệp. New City là nhà nhập khẩu trực tiếp thiết bị bếp nhà hàng của nhiều hãng sản xuất như Wailaan, Jiquan, Southstar (China), Berjaya (Malaisia) … và một số hãng của Hàn Quốc, Tây Ban Nha.

Công ty còn là nhà tiên phong trong lĩnh vực lọc khói bếp công nghiệp bằng cao áp tĩnh điện.

Năm 2007, Công ty đã cung cấp giải pháp lọc khói bằng thiết bị lọc tĩnh điện của hãng Kelantecnic (hiện nay đã đổi tên thành Kleanland / Klean esp ) cho một số nhà hàng tại Hà Nội, Sài Gòn. Sau đó, Công ty tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn và cung cấp một số thiết bị lọc khói cao áp tĩnh điện của một số hãng khác để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường Việt nam.

Sau nhiều năm hoạt động, vì nhu cầu phát triển, thương hiệu New City được đầu tư phát triển theo hướng M&A và là nền tảng để mở rộng thêm một số ngành hàng dưới các thương hiệu mới.

Trân trọng!